Jak u soudu probíhá rozvod sám?

Jaký je průběh rozvodu u soudu? Důležíté je říct, že k rozvodovému soudu se nechodí pro spravedlnost. K soudu se chodí pro rozsudky. A překvapivě v podstatě nikoho nezajímá, kdo z vás je aktuálně více ukřivděný, nebo čí je to vina.

Důvod rozvodu

Nikoho u soudu nezajímá, kdo za rozvod může, pokud se na něm shodnete. A nehraje to vlastně ve většině případů roli ani u majetkového vyrovnání.

Důležité by to bylo pouze v případě, že by důvodem rozvodu byla například těžká nemoc, nebo náhlé postižení jednoho z manželů, kvůli kterému by jej druhý opouštěl. V tomto případě se k důvodu rozvratu manželství přihlíží a postižený často dostává větší část společného majetku. To, že vás už nemiluje, nebo ještě navíc podvádí, není závažným důvodem, který by se nějak přespříliš řešil. To je prostě jen život. A věci se tedy budou dělit dle zákona na polovinu. Pokud tedy nemáte předmanželskou smlouvu.

Mluvíme-li o legislativní příčině rozpadu manželství, jednoznačným trendem je stále častější příklon soudů k obecným příčinám rozvodu, jako je „nesoulad povah a zájmů“. Tento důvod také očekávejte v rozsudku. I když vím, že by člověka víc potěšilo něco ve smyslu „Podváděl! Hajzl!“

V současné době mají soudy na výběr jednu z deseti možností příčin rozvodu manželství. Od rozdílů povah, názorů a zájmů přes zdravotní důvody až po alkoholismus nebo zlé nakládání či odsouzení za trestný čin. Tyto příčiny se ale většinou liší od příčin, které sami lidé považují za klíčové pro rozpad jejich partnerského vztahu. Soudem uznané příčiny tak nakonec stejně představují pouze orientační údaje o tom, proč k rozpadu manželství došlo.

Rozvodové řízení se zahajuje na návrh jednoho z manželů. Ten se podává k soudu příslušnému dle posledního společného bydliště manželů.

Soud vás vyzve k zaplacení soudního poplatku, který je aktuálně 2000 Kč, teprve po zaplacení soudního poplatku se soud bude návrhem zabývat.

Po uhrazení poplatku bude návrh zaslán druhému manželovi k vyjádření, a to v případě všech druhů rozvodu. Potom už můžete očekávat nařízení soudního jednání – čekací lhůty jsou různé, závisí na konkrétním soudu, který je ve věci příslušný, i na konkrétním soudci, který má spis přidělen. 

Rozvod dohodou

Na počátku soudního jednání by se soud měl pokusit o dohodu mezi účastníky, může jim nabídnout návštěvu rodinné poradny, mediaci, ev. využití institutu tzv. klidu řízení – to znamená, že soud jednání přeruší a bude v něm případně pokračovat až po uplynutí 3 měsíců. V mezidobí pak lze jednat o tom, zda se manželé skutečně chtějí rozvést, případně o konkrétních podmínkách rozvodu, zejména pokud jde o majetkové vypořádání mezi manžely.

Následně se průběh řízení liší dle jednotlivých typů rozvodu. U nesporného rozvodu je jednání formálnější, protože není potřeba dokazovat příčiny rozvratu manželství. Soud většinou jen krátce vyslechne oba manžele, provede listinné důkazy a následně rozhodne o rozvodu manželství. Poté je nutné vyčkat na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Pokud se druhý manžel k návrhu na rozvod manželství připojil a soud manželství rozvedl tzv. nesporně, není proti rozsudku o rozvodu manželství odvolání přípustné.

Sporné a stížené rozvody

V případě sporných a ztížených rozvodů je nutné prokázat, že manželství je hluboce a trvale rozvráceno. Konkrétní průběh řízení závisí na tom, zda oba manželé s rozvodem souhlasí, jen se např. nedohodli na majetkovém vypořádání, nebo se některý z nich rozvodu brání. Za takové situace bude třeba provádět rozsáhlejší dokazování, nevyhnete se „pitvání“ intimních detailů z vašeho manželství a zřejmě budou probíhat i výslechy svědků. K projednání věci pak nemusí stačit jedno jednání, ale může jich být nařízeno více. 

Podotýkám, že pár věcí je u rozvodového soudu a jeho průběhu celkem překvapivých. Například se nepřísahá se na Bibli a taky se prý moc nesluší křičet námitka. Jen kdyby vás to napadlo…Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *