Archiv autora: rozvadimse

Jak u soudu probíhá rozvod sám?

Jak u soudu probíhá rozvod sám?

Jaký je průběh rozvodu u soudu? Důležíté je říct, že k rozvodovému soudu se nechodí pro spravedlnost. K soudu se chodí pro rozsudky. A překvapivě v podstatě nikoho nezajímá, kdo z vás je aktuálně více ukřivděný, nebo čí je to vina. Důvod rozvodu Nikoho u soudu nezajímá, kdo za 

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ?

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ?

Končí vám rodičovská dovolená, jste samoživitelka a potřebujete pracovat? Potom máte hned několik možností co dál. Pokud se vám podaří dostat děti do státní školky, což není pravidlem, je ranní odvedení do školky a odpolední vyzvednutí před půl 5 za podmínky, že si v mezidobí splníte 

Chci se rozvést! Jak to celé probíhá?

Chci se rozvést! Jak to celé probíhá?

Pokud se chcete rozvést, ze všeho nejdříve se musí vyřešit děti a péče o ně, až potom přijde na řadu samotný rozvod. Jeho součástí může a nemusí být majetkové vyrovnání. Pokud se majetkové vyrovnání nevyřeší dohodou u rozvodového soudu, nebo předmanželskou smlouvou, proběhne ohledně něj, na žádost jednoho z manželů, samostatný soud až po rozvodu manželství.

Chci se rozvést a řeším péči o děti

Pokud se chcete rozvést a máte děti, musí se ze všeho nejdříve vyřešit péče o ně a výše alimentů. Pokud se na všem shodnete, podáte společný návrh ohledně péče o dítě a soud vám vyhoví. Pokud se neshodnete, rozhoduje soud. Dokud není péče o děti vyřešená, k rozvodu ani jeho projednání nedojde.

Úprava péče pro nezletilé děti do 18 let se netýká jen dětí rodičů, kteří se chtějí rozvést, mohou si o ni požádat všichni rodiče, kteří spolu nežijí a nezvládnou se spolu dohodnout na frekvenci styku a výživném. Dohodu je možné sepsat před právníkem. Jakákoliv jiná než soudní úprava ovšem není vymahatelná. Pokud se manželé chtějí rozvést, je soud o úpravě výchovy a výživy nutný, jinak nebudou manželé rozvedeni.

Rodiče mohou před soudem uzavřít dohodu, kdy si sami zvolí výši výživného a dohodnou se, kdo bude mít dítě ve výlučné péči. Mohou si stanovit i dobu styku s dítětem. Není to však nutné, stačí, když přislíbí, že jsou schopni a ochotni se na styku dítěti s druhým rodičem společně domlouvat. Pokud tato dohoda neodporuje zájmu nezletilých dětí, soud tuto dohodu schválí. Ke všem soudním úpravám se vyjadřuje i opatrovník dítěte, kterým je příslušný  OSPOD, neboli Orgán sociálně právní ochrany dětí. Ten se k věci vyjadřuje na základě schůzky s rodiči, která probíhá ještě před soudním stáním.

Dítě se soudně svěřuje buď do výlučné péče jednoho rodiče, do střídavé péče nebo do péče společné. Společná péče znamená, že rodiče žijí i nadále ve společném obydlí. Výživné se v tomto případě nestanoví. U střídavé péče se určuje výživné dle příjmu, tak jako u výlučné péče a to dle příjmu obou rodičů.

Chci se rozvést a řeším majetkové vyrovnání

Když je jasno ohledně dětí, přichází na řadu samotný rozvod, jehož součástí může být i majetkové vyrovnání, pokud se na něm domluvíte. V opačném případě se majetkové vyrovnání řeší až poté, co nabyde rozsudek ohledně rozvodu právní moci. Musí k němu ale dojít nejpozději do 3 let od rozvodu. Pokud se tak nestane, připadnou vám automaticky věci, které v této ochranné lhůtě používáte. Na nic jiného už později nebudete mít nárok.

Není-li uzavřena předmanželská smlouva, je (až na výjimky, jako je např. dědictví nebo darování) součástí společného jmění vše, co nabyl jeden z manželů nebo co nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Co všechno tvoří součást společného jmění a které dluhy mají manželé společné, stanoví občanský zákoník.

Více ohledně majetkového vyrovnání najdete tady.

Jak rozvod přežít zde a hledáte-li pomoc tak koukněte sem.

Rozvádím se a potřebuji pomoc

Rozvádím se a potřebuji pomoc

Rozvod – psychologická a psychoterapeutická pomoc zdarma

Jak přežít rozvod?

Jak přežít rozvod?

To je takové to, když si myslíte, že si s manželem pořídíte druhé dítě a on si na místo toho, pořídí druhou ženskou. Nebo si druhého chlapa pořídíte vy. Nebo taky ženskou, nebo on chlapa. Případně se vaše životní cesty natolik rozcházejí, že po nich už