Rozvod s dětmi


Pokud máte nezletilé děti, řízení o rozvodu manželství předchází opatrovnické řízení. V tomto řízení se rozhoduje o tom, kdo, kde a kdy bude mít v péči děti. Pokud se v těchto otázkách neshodnete, čeká Vás opravdu náročný a dlouhý proces. Tudíž doporučujeme uzavírat i kompromisy, protože tahat děti po soudu neprospívá nikomu.

Pokud jste ve shodě, dohodu si opět zvládnete připravit sami. Musí obsahovat dohodu rodičů, kdy o děti bude pečovat který z rodičů a kolik bude případně někdo z rodičů přispívat druhému rodiči na výchovu. Jsou dvě možnosti, jak situaci řešit – tedy děti mohou být svěřeny do péče jednomu z rodičů a druhý se s nimi v dohodnutých dnech stýká a zároveň finančně přispívá na potřeby dítěte (platí výživné), nebo si rodiče dohodnou střídavou péči, tedy že každý z nich bude mít děti v péči stejným dílem. V případě střídavé péče většinou neplatí žádný z rodičů výživné. Tuto dohodu je nutné podepsat s ověřeným podpisem, což lze učinit na poště (Czechpointu), u většiny advokátů, u notáře nebo na úřadě.

Dále je potřeba sepsat návrh na soud. Podává ho jeden z manželů, přičemž druhý z manželů k návrhu připojí své souhlasné stanovisko. K návrhu se připojí dohoda s ověřeným podpisem a kopie rodného listu dítěte. Do řízení se zapojuje i orgán sociálně-právní ochrany dětí (tedy „sociálka“). Pokud jsou rodiče dohodnutí, je to spíš formalita, nicméně ještě před nařízením soudního jednání budete pozváni k rozhovoru na sociálce. Poté následuje jednání, které je opět pouze formální, pokud jsou rodiče dohodnutí. Po vynesení rozsudku je možné se na místě vzdát práva odvolání, a tudíž rozhodnutí nabude právní moci doručením písemného vyhotovení do Vašich rukou. Rozsudek nemusíte zasílat do řízení o rozvodu, neboť soud si spis sám předá. Pokud chcete šetřit čas, určitě podejte zároveň návrh na zahájení opatrovnického řízení a návrh na rozvod.

Dále se postupuje jako v rozvodu bez dětí, soud jen navíc konstatuje, že došlo k dohodě o výkonu rodičovských práv.