Rozvod bez dětí


Pokud nemáte nezletilé děti, je pro Vás situace značně jednodušší. Před řízením o rozvodu se totiž nebude konat opatrovnické řízení. Tím se vše podstatně zkrátí. K návrhu na zahájení řízení o rozvodu manželství budete tudíž potřebovat pouze onu dohodu o majetku, kterou si vypořádáváte všechny svoje vztahy a závazky pro dobu po rozvodu manželství. Přiložení této dohody k návrhu na rozvod je jednou z hlavních podmínek, aby Vaše manželství bylo rozvedeno „dohodou“.

Byť se na rozvodu shodnete, může návrh na soud podat pouze jeden z Vás. Je dobré si spolu s návrhem hned připravit i vyjádření druhého z manželů, ve kterém v zásadě potvrdí skutečnosti uvedené ve Vašem návrhu a hlavně se k návrhu připojí, neboť shodně s Vámi prohlásí Vaše manželství za „hluboce, trvale a nenapravitelně rozvrácené, že nelze očekávat jeho obnovení“. Toto je kouzelná mantra, na které když se dohodnete, nebude se Vás soudce ani nikdo jiný ptát, proč se rozvádíte, zda je to spíše Vaše chyba, nebo chyba partnera atp. Zkrátka pokud oba manželé tvrdí, že je jejich manželství rozvráceno tak, že si neumí představit jeho obnovení, nikdo nepátrá po detailech a Vaše tvrzení se považuje za prokázané.

Na podatelnu okresního soudu v místě Vašeho posledního společného bydliště tedy donesete Vámi podepsaný návrh na rozvod manželství a jako přílohy přidáte kopii oddacího listu a dohodu o majetku a bydlení pro dobu po rozvodu. Pokud chcete šetřit čas, je vhodné rovnou na návrh vylepit i kolek k úhradě soudního poplatku. Cca během týdne se buď osobně zastavíte (nebo zavoláte) na soud a zjistíte, pod jakou spisovou značkou soud zahájil řízení. Spisovou značku si zapište, protože k této spisové značce budete chtít následně hned dodat připojení se k návrhu druhého z manželů. Pokud byste soudu toto připojení nezaslali, soud sám vyzve druhého z manželů, aby se k návrhu vyjádřil. Nicméně tím jen ztrácíte čas, pokud vyjádření zašlete sami, můžete ušetřit jeden až tři měsíce…

Následně (podle vytíženosti soudu cca za tři až šest měsíců) Vám oběma přijde předvolání k ústnímu jednání. Jednání se bát nemusíte, půjde opravdu jen o formalitu, pokud jste doteď vše zvládli bez advokátů, zvládnete i samotné finále.

Jak probíhá jednání


Na jednání je vhodné přijít slušně oblečeni. Není nutné mít na sobě extrémně formální oblečení, ale pokud přijdete ve špinavém a potrhaném oblečení, rozhodně si sympatie soudce a zvláště pak soudkyně nezískáte.

Vy, jako navrhovatel, se půjdete posadit ke stolečku, který má soudce po pravé ruce. Váš manžel/-ka se posadí ke stolečku po levé ruce soudce. Soudce Vás vyzve, abyste předložili občanské průkazy, a zapíše si Vaše údaje. Poté Vás oba poučí o možnosti podání různých formálních námitek ještě před zahájením jednání (např. podjatost soudce atp.). Pokud žádné námitky nemáte (a není důvod je mít…), zahájí soudce jednání. Krátce shrne dosavadní obsah spisu, tj. Vaše návrhy a stanovisko druhého z manželů. Poté se Vás i partnera zeptá, zda na návrhu trváte a zda k tomu chcete něco dodat. Nic dodávat není třeba, takže stačí vše více méně „odkývat“. Dále Vás zřejmě požádá o předložení originálu oddacího listu, zkontroluje v něm údaje a vrátí Vám ho. Pokud nebudete mít Vy ani Váš manžel/-ka žádné další připomínky, námitky a návrhy, přistoupí pravděpodobně soudce k vynesení rozsudku. Může se stát, že před vynesením rozsudku Vás soudce oba ještě na okamžik pošle počkat na chodbu. Nejde ani tak o to, že by si rozmýšlel, zda Vás rozvede, ale nejspíš si nestihl vše připravit před jednáním, takže teď si potřebuje napsat výrok rozsudku. Cca za 10 minut Vás znovu zavolá zpět do jednací síně a pokračuje v jednání vyhlášením rozsudku. Při vyhlašování rozsudku se vždy stojí. Soudce vyhlásí rozsudek, ve kterém konstatuje, že Vaše manželství se dnešního dne rozvádí. Poté se můžete stejně jako soudce posadit. Soudce Vás poučí, že Vám následně bude rozsudek zaslán v písemné podobě (nejpozději do tří měsíců), a případně se zeptá, zda se chcete vzdát práva na odvolání. Pokud by se nezeptal, sami se na tuto možnost zeptejte a řekněte, že byste se oba chtěli vzdát práva na odvolání. Soudce Vaše i manželovo/-čino vzdání se práva zaznamená do protokolu. Tím jednání u soudu končí.

Pokud se vzdáte při jednání práva na odvolání, rozsudek nabude právní moci hned doručením a již žádná odvolací lhůta po doručení rozsudku poštou nepoběží. Budete tedy moci všechny závěrečné formality začít vyřizovat hned po doručení rozsudku. Jinak byste museli čekat 15 dnů na uplynutí lhůty pro případné odvolání.

Po doručení rozsudku o rozvodu manželství


Jak je uvedeno výše, doručením může nabýt rozsudek právní moci. Pokud jste se nevzdali práva na odvolání, nabude právní moci až po uplynutí 15 dnů od doručení. To, zda rozsudek nabyl právní moci, zjistíte opět telefonátem na informační kancelář soudu nebo na internetu. Je důležité, abyste s originálem rozsudku znovu zašli na soud a od úřednice si na něj nechali dát doložku o právní moci rozsudku.

S rozsudkem s doložkou o právní moci je poté nutné zajít na matriku a nechat si vyhotovit nový občanský průkaz, pokud si měníte jméno nebo máte v průkazu zaznamenaný stav. Často alespoň jeden z bývalých manželů mění i bydliště, tedy je dobré spojit všechny tyto změny v jednu návštěvu matriky.