Osnova rozvodu


Nesporný rozvod

 • Bez dětí:
  1. Dohoda o vypořádání majetku a bydlení pro dobu po rozvodu.
  2. Sepis návrhu na rozvod.
  3. Cca po týdnu zjistit spisovou značku.
  4. Připojení se druhého z manželů k návrhu na rozvod – uvést spisovou značku.
  5. Jednání u okresního soudu.
  6. Vydání rozsudku, kterým se manželství rozvádí.
  7. Realizace dohod – zápis změny vlastnického práva k nemovitostem dle dohody, změna příjmení, změna stavu v občanském průkazu, změna trvalého bydliště.
 • S nezletilými dětmi:
  1. Dohoda o výkonu rodičovských práv k nezletilým dětem.
  2. Sepis návrhu na rozhodnutí o výkonu rodičovských práv.
  3. Souhlasné vyjádření druhého z manželů, připojení se k návrhu.
  4. Konzultace s orgánem sociálně-právní ochrany dítěte – dle předvolání.
  5. Jednání u okresního soudu.
  6. Vydání rozsudku, kterým jsou děti svěřeny do péče dle návrhu rodičů.
  7. Sepis návrhu na rozvod (lze podat již dříve, řízení bude čekat na rozsudek o výkonu rodičovských práv).
  8. Připojení se druhého z manželů k návrhu na rozvod.
  9. Jednání u okresního soudu.
  10. Vydání rozsudku, kterým se manželství rozvádí.
  11. Realizace dohod – zápis změny vlastnického práva k nemovitostem dle dohody, změna příjmení, změna stavu v občanském průkazu, změna trvalého bydliště.

Sporný rozvod

 • Bez dětí:
  1. Sepis návrhu na rozvod.
  2. Soud návrh zašle druhému z manželů, aby se k návrhu písemně vyjádřil.
  3. Jednání u okresního soudu.
  4. Vydání rozsudku, kterým se manželství rozvádí.
  5. Pouze změna stavu v občanském průkazu, případně změna příjmení či bydliště.
 • S nezletilými dětmi:
  1. Sepis návrhu na svěření dětí do péče.
  2. Soud návrh zašle druhému z manželů, aby se k návrhu písemně vyjádřil.
  3. Jednání před orgánem sociální péče – ten bude posuzovat a dávat soudu stanovisko, jaký výkon rodičovských práv je v nejlepším zájmu dítěte.
  4. Jednání u okresního soudu (je možné, že více jednání, nikoli jen jedno, záleží na stanovisku manželů a také na vyjádření sociální pracovnice a jejím případném návrhu na doplnění dokazování k zájmům dítěte).
  5. Vydání rozsudku.
  6. Sepis návrhu na rozvod.
  7. Soud návrh zašle druhému z manželů, aby se k návrhu písemně vyjádřil.
  8. Jednání u okresního soudu.
  9. Vydání rozsudku, kterým se manželství rozvádí.
  10. Pouze změna stavu v občanském průkazu, případně změna příjmení či bydliště.